DISCLAIMER

Disclaimer

Blue Amigo, verleent u hierbij toegang tot www.blueamigo.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Blue Amigo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan uw mededeling te hoeven voldoen.

De informatie op www.blueamigo.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Blue Amigo.

Blue Amigo spant zich in om de inhoud van www.blueamigo.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.blueamigo.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blue Amigo.

In het bijzonder zijn alle teksten op www.blueamigo.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.blueamigo.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blue Amigo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blue Amigo.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blue Amigo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

waarom mensen bij blue amigo werken! 

Je kiest voor vrijheid

Vind bij ons de baan van je leven! Werk de uren en tijden die passen in jouw ritme. Als bijbaan, afbouwend naar je pensioen of als carrières tap met perspectief. Actief en afwisselend. Buiten en boeiend! 

Je wordt er beter van

Je verdient een goed salaris, volgens de geldende CAO met tal van extra’s. Je krijgt de kans om relevante diploma’s te halen, op te klimmen en te groeien. Zowel qua functie als qua mens. En die geweldige collega’s krijg je op de koop toe!  

Je weet waar je staat

We houden van duidelijkheid. Net als onze medewerkers. Over je contract, over de verdiensten, over werktijden, over vrije tijd. Je weet ruim van tevoren wanneer je vrij bent en met vrienden of familie kunt afspreken.