PRIVACY STATEMENT


Privacy statement

Blue Amigo, gevestigd aan Merwedeweg 1, 3336 LG Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de online verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Merwedeweg 1, 3336 LG Zwijndrecht, 088-6191234, www.blueamigo.com

Persoonsgegevens die wij online verwerken
Blue Amigo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze website bezoekt, gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf online verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die online worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij online verwerken

Blue Amigo heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers. In het bijzonder niet over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige op de website www.blueamigo.com, neem dan contact op via info@blueamigo.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens online verwerken

Blue Amigo verwerkt online uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Blue Amigo volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee diensten worden afgestemd op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blue Amigo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blue Amigo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens online bewaren

Blue Amigo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer een nieuwsbrief driemaal niet is aangekomen of niet is gelezen, worden alle persoonsgegevens automatisch verwijdert uit het systeem. Gegevens die voortkomen uit een ingevuld formulier zoals een aanvraag-, storings- of klantenformulier worden verwijdert binnen 6 maanden na het verwerken van het formulier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blue Amigo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Blue Amigo, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blue Amigo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blue Amigo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Blue Amigo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blue Amigo en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Blue Amigo een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Blue Amigo beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blueamigo.com. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek gereageerd.

Blue Amigo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens online beveiligen

Blue Amigo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blueamigo.com.

Waarom mensen bij blue amigo werken! 

Je kiest voor vrijheid

Vind bij ons de baan van je leven! Werk de uren en tijden die passen in jouw ritme. Als bijbaan, afbouwend naar je pensioen of als carrière stap met perspectief. Actief en afwisselend. Buiten en boeiend! 

Je wordt er beter van

Je verdient een goed salaris, volgens de geldende CAO met tal van extra’s. Je krijgt de kans om relevante diploma’s te halen, op te klimmen en te groeien. Zowel qua functie als qua mens. En die geweldige collega’s krijg je op de koop toe!  

Je weet waar je staat

We houden van duidelijkheid. Net als onze medewerkers. Over je contract, over de verdiensten, over werktijden, over vrije tijd. Je weet ruim van tevoren wanneer je vrij bent en met vrienden of familie kunt afspreken.